Škodlivosť chlóru v pitnej vode.

Posted on 8. Január 2014 · Posted in Nezaradené

Chlór je najčastejšie sa používajúca látka na dezinfekciu vody. Bez debaty, debakterizovať vodu je nevyhnutné, lebo kým sa voda dopraví k vám domov, bez dezinfekcie by bola plná baktérií, vírusov, popr. plesní a pod. Lenže chlór zďaleka nie je neškodný a ani z vody úplne nevyprchá. Okrem rôznych kožných problémov má aj karcinogénne účinky, ktoré zvyšujú riziko vzniku rakoviny. Chlór nie je karcinogén sám o sebe, ale pri reakcii s prirodzenými organickými látkami nachádzajúcimi sa vo vode vznikajú trihalometány THM, ktoré sú karcinogény.

Otázka je, či je nutné používať chlór a ak je, ako ho prijímať do tela čo najmenej.

Zostaneme zatiaľ pri “mestskej vode” , vlastné studne rozoberieme neskôr.

1. Ako ideálne “bezchemické” riešenie je sterilizácia ultrafialovým žiarením, ktoré nemení vlastnosti vody, zachováva všetky minerálne látky a “neobohacuje” vodu o chemikálie. Ale keďže voda z vodárne putuje dlhú cestu do domovov, nie je toto riešenie reálne v prípade verejného vodovodu, resp. by bolo možné, keby mal každý koncový užívateľ UV sterilizátor doma. Mnohí si mini UV zariadenie zaobstarajú aj napriek chlórovaniu, keďže staré rozvody v domoch sú zanesené a chlór nemusí zvládnuť všetky 40 ročné usadeniny.

2. Dioxid chlór ClO2 (oxid chloričitý), na rozdiel od chlóru odstraňuje usadený biofilm zo stien potrubí a zariadení, je účinnejší, nezapácha, nie je karcinogénny a má mnoho ďalších výhod oproti chlóru. Bratislavská vodárenská spoločnosť podľa vyjadrenia využíva okrem chlóru aj spomínaný oxid chloričitý.

Spôsob debakterizácie vody vodárňami neovplyvníme, ale môžeme si aspoň jednoducho chlór z vody odstrániť. Najpoužívanejším spôsobom je využitie aktívneho uhlia, ktoré okrem dechlorácie zachytáva aj niektoré organické nečistoty. Treba však dbať na pravidelnú výmenu náplne (vložky), pretože po nasýtení stráca účinnosť a spôsobuje kontamináciu vody baktériami, ktoré sa v nej usadili a začnú sa ďalej množiť. Ideálna doba je 5 mesiacov. Filter s aktívnym uhlím sa umiestni napr. na prívodné potrubie, alebo sa použije pultový filter, ktorý sa napojí priamo na batériu, tiež je možne požiť podpultové systémy alebo v krajnom prípade filtračnú kanvicu.

Možnosťou je tiež reverzná osmóza, ktorá ale okrem chlóru odstraňuje z vody aj zdraviu prospešné látky a tie je nutné následne do vody dávkovať. Tiež produkuje nemalé množstvo odpadovej vody. Nie je to veľmi ekonomické riešenie, a tiež nie je nutné na čistenie pitnej vody. Používa sa skôr na priemyselné účely alebo pri čistení nadmerne kontaminovanej vody.