Prečo použiť na dezinfekciu vody UV žiarenie a nie chlór.

Posted on 27. Február 2014 · Posted in Nezaradené

Debakterizácia ultrafialovým žiarením prirodzeným spôsobom zabezpečuje ničenie mikroorganizmov prítomných vo vode alebo v ovzduší. Je to v podstate koncentrovanejšie slnečné žiarenie, ktoré má najvyšší dezinfekčný účinok pri vlnovej dĺžke 260 nm C – pásma UV žiarenia. Pôsobí tak, že blokuje reprodukčnú schopnosť mikroorganizmov tým, že zmení chromozómy. Žiadne mikroorganizmy nie sú imúnne voči ultrafialovému (gemicídnemu) žiareniu. Ničí baktérie, spóry, kvasinky, plesne, prvoky, jednobunkové riasy, a dokonca aj vírusy sú odstránené týmto žiarením. Jednotlivé druhy mikroorganizmov vytvárajú rozdielny odpor voči UV žiareniu, ale zodpovedajúca sila žiarenia vedie k ich zničeniu.

Najčastejšie sa UV debakterizátory inštalujú pri využívaní vlastných studní pre zásobovanie domácnosti, ale tiež pre akvária, záhradné jazierka a v neposlednom rade ako filtrácia bazénov. Najnovšie sa používajú aj na filtrovanie dažďovej vody, ktorá je následne distribuovaná do domácnosti. Pre jednotlivé formy použitia a množstva pretečenej vody treba zvoliť vhodný typ UV zariadenia. UV debakterizátor nevyžaduje veľa priestoru, vhodné je inštalovať ho do zvislej polohy. Údržba spočíva vo výmene lampy, ktorá má životnosť cca 8500 hod. (jeden rok). Túto výmenu si vie vykonať bez väčších problémov každý sám.

Použitie UV debaktarizátorov je najekologickejším spôsobom dezinfekcie vody, a tiež negatívne nepôsobí na zdravie človeka. Voda po prefiltrovaní ostáva rovnaká, nezbavuje sa žiadnych zdraviu prospešných látok. Nevytvárajú sa vedľajšie toxické produkty ako pri chlóre, použitím ktorého sa vo vode tvoria karcinogénne látky a môžu viesť až k vzniku nádorových ochorení. Chlór tiež pôsobí dráždivo na kožu, dýchacie cesty a oči. Pri použití UV debakterizátora sa týmto nežiadúcim účinkom úplne vyhnete. Je vhodné dbať aj na pôvod zariadenia, v dnešnej dobe sa na trhu vyskytuje množstvo necertifikovaných produktov, kde okrem zdravotnej nespôsobilosti použitých materiálov môže vzniknúť aj nebezpečenstvo skratu a požiaru, vytopenia a pod. (zariadenie pracuje s vodou a elektrickou energiou).