Potrubné filtre / Water filters.

Potrubné filtre

Potrubné filtre na zachytávanie mechanických nečistôt, piesku, hliny, na zabránenie usádzania vodného kameňa, aktívne uhlie na dezinfekciu a redukciu chlóru a iné.