Princíp zmäkčovania vody.

ÚPRAVA TVRDOSTI VODY AUTOMATICKOU REGENERÁCIOU  KATEXU – PRINCÍP ZMÄKČOVANIA VODY

 

ČO SPÔSOBUJE TVRDOSŤ VODY A  AKÉ SÚ JEJ NÁSLEDKY?

Väčšina pitných vôd u nás obsahuje pomerne veľké množstvo vápnika a horčíka. Práve tieto minerály spôsobujú tzv. tvrdosť vody. Ak je ich obsah  väčší ako 2,5 mmol/l,jedná sa už o tvrdú vodu.Nad touto hodnotou sa stávajú neželateľnými vtedy ak sa usadzujú vo forme vodného kameňa v práčkach, umývačkách riadu, prietokových ohrievačoch, kotloch, na batériách atď. Tvrdé nánosy tzv.inkrusty  na vyhrievacích telesách práčok, vo výmenníkoch kotlov a pod. spôsobujú zvýšenie energetických nárokov (pri 4mm hrubej vrstve až o 25%!) a podstatné skrátenie životnosti týchto zariadení. Škvrny a usadeniny vodného kameňa na batériách, drezoch, sanite či sprchovacích kútoch nepôsobia esteticky a je potrebné ich pravidelne odstraňovať, čo zaberá čas a vyžaduje náklady na prostriedky proti vodnému kameňu. Tvrdá voda zhoršuje kvalitu prania a zvyšuje spotrebu pracích prostriedkov.

ČO JE KATEXOVÁ ÚPRAVŇA VODY?

Katexová úpravňa vody je zariadenie na zmäkčovanie vody. Kompaktnú úpravňu tvorí sklolaminátová tlaková nádoba naplnená filtračným materiálom – katexom, riadiaci ventil, vonkajšia plastová nádoba, ktorá slúži zároveň ako zásobník soľného roztoku pre regeneráciu katexu a vrchný kryt. Riadiaci ventil  zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhodobú životnosť zariadenia.

AKO ZARIADENIE PRACUJE?

Katexová úpravňa vody využíva princíp výmeny iónov. Tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice – katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka.
Po nasýtení katexovej náplne sa úpravňa automaticky zregeneruje roztokom soli – NaCl. Je vhodné používať tabletovanú soľ, ktorá nevytvára v zásobníku stvrdnuté vrstvy. Na riadiacom ventile sa nastavuje objem vody,  po pretečení ktorého sa uskutoční regenerácia. Tvrdosť vody na výstupe úpravne je možné regulovať v rozsahu od nulovej tvrdosti po cca 1/3 tvrdosti vstupnej vody.

KDE JE VHODNÉ ÚPRAVŇU POUŽIŤ?

Úpravne vody náchádzajú široké uplatnenie v rodinných domoch, v rôznych prevádzkach, gastrozariadeniach, reštauráciách, hoteloch, pekárňach, práčovniach atď. Sú taktiež vhodné na úpravu vody pre napúšťanie a dopĺňanie vykurovacích systémov.

AKÝ TYP ÚPRAVNE ZVOLIŤ?

Volba typu úpravne je dôležitá pre jej správnu funkciu. Je potrebné dimenzovat úpravnu tak, aby sa v priemere regenerácia nevykonávala castejšie, ako raz za 4 dni. K dispozícii je niekolko typov kompaktných úpravní vody, ktoré sa navzájom líšia kapacitou . Pri výbere vhodného typu zariadenia je potrebné poznať tvrdosť vody a priemernú dennú spotrebu vody. Tvrdost vody sa zvyčajne udáva v mmol/l alebo v °dH (stupeň nemecký), 1 mmol/l = 5,6 °dH.

KDE ZARIADENIE INŠTALOVAŤ?

Úpravňa vody sa spravidla inštaluje na vstupe do systému. V rodinnom dome je to napr. v kotolni, kúpeľni, vodovodnej šachte a pod. Pred úpravňu je potrebné zaradiť mechanický filter. Pri inštalácii úpravne je vhodné urobiť obtok. Zariadenie vyžaduje napojenie do odpadového potrubia.

AKÉ VÝHODY POSKYTUJE MÄKKÁ VODA?

  • zlepšenie účinnosti zariadení s ohrevom vody a úspora energie
  • predĺženie životnosti zariadení s ohrevom vody
  • netvoria sa škvrny a usadeniny na batériách, drezoch, umývadlách, vaniach, sprchových kútoch, WC
  • nie je potrebné používať prostriedky proti vodnému kameňu
  • vyššia kvalita prania, znížená spotreba pracích prostriedkov až o 50%
  • nespôsobuje vysúšanie a podráždenie pleti vplyvom vápnika
  • priaznivo pôsobí pri niektorých kožných ochoreniach a ekzémoch