UV sterilizátory / UV sterilizers.

UV sterilizátory

UV sterilizátory – dezinfekcia vody UV žiarením

Debakterizátory na báze UV lúčov pre použitie v domácnostiach, prevádzkach a bazénoch rôznych veľkostí . Skupina UV debakterizátorov vyrábaných spoločnosťou PROCOM AT s. r. o. je schopná zaručiť požadovaný čistiaci a sterilizačný účinok aj pri vyšších prietokoch a pri rôznych aplikáciách a to všetko pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

Nejedná sa teda len o koncovú filtráciu v rámci domácnosti, ale o celú škálu možností využitia v podobe filtrácie na vstupe v rámci menších bytových domov, kuchýň, jedální a reštaurácií, bazénov, laboratórií alebo firiem.

UV sterilizátory AC1, AC2, AC3 a AC4 sa skladajú z dvoch hlavných častí:

UV lampa

  • Hydraulická časť – ktorú tvorí tesná komora z bezcínovej ocele AISI 304L (pre potravinárske použitie), konektory IN/OUT a zdrojová jednotka (lampa UV C).
  • Elektronická časť – v krabici (materiál – plast s predĺženou dobou zahorenia – podľa noriem CE), ktorá umožňuje upevniť riadiacu jednotku na stenu. Plne elektronická napájacia a riadiaca jednotka vybavená digitálnym displejom, ktorý zobrazuje dobu činnosti zariadenia a ktorá v prípade poruchy zobrazí varovný symbol spolu so zvukovým znamením.

 

UV sterilizátory s riadiacou jednotkou

Kód  produktu Prietok m3/hod Žiarenie   mJ/cm2 Výkon W Priemer IN / OUT Dĺžka v cm Šírka v cm
AC1 0,6 40mJ/cm2 1×16 1/2″ 40 6,3
AC2 1,2 40mJ/cm2 1×22 3/4″ 60 6,3
AC3 2,5 40mJ/cm2 1×39 1″ 90 6,3
AC4 3,2 40mJ/cm2 1×39 1″ 90 8,89

UV sterilizátor

UV sterilizátor OSMOS – akvárium, s LED kontrolkou

Kód  produktu Prietok m3/hod Žiarenie   mJ/cm2 Výkon W Priemer IN / OUT Dĺžka v cm Šírka v cm
AC OSMOS 0,3 40mJ/cm2 1×10 1/4″ 36 5,5

 

UV sterilizátory – vysoká intenzita

Kód  produktu Prietok m3/hod Žiarenie   mJ/cm2 Výkon W Priemer IN / OUT Dĺžka v cm Šírka v cm
AC1HO 5 40mJ/cm2 1×80 1″1/4 95 11,4
AC2HO 8 40mJ/cm2 1×80 1″1/2 95 15
AC3HO 14 40mJ/cm2 2×80 2″ 95 15
AC4HO 23 40mJ/cm2 3×80 2″ 95 15
AC5HO 40 40mJ/cm2 4×80 2″1/2 95 20

 

UV sterilizátory s amalgámom

Kód  produktu Prietok m3/hod Žiarenie   mJ/cm2 Výkon W Priemer IN / OUT Dĺžka v cm Šírka v cm
AC3AM 40 40mJ/cm2 2×120 DN100 95 20
AC4AM 80 40mJ/cm2 3×120 DN150 95 26,7

 

UV sterilizátory pre bazény

Kód  produktu Prietok m3/hod Žiarenie   mJ/cm2 Výkon W Priemer IN / OUT Dĺžka v cm Šírka v cm
PR501 25 60mJ/cm2 1×600 DN100 280 163
PR1000 80 60mJ/cm2 1×1000 DN125 400 300
PR2000 120 60mJ/cm2 2×1000 DN150 400 300

Princíp fungovania

UV sterilizátory
UV sterilizátor