Úvod. Úvod

PROCOM AT, s.r.o.

Úprava vody

Zaoberáme sa výrobou a distribúciou zariadení na úpravu vody pre pitné alebo priemyselné účely. V tejto divízii nájdete UV sterilizátory, UV lampy, rôzne filtre, zmäkčovače vody a pod.

úprava vody pre domácnosť

Materiál

V tejto sekcii sa nachádzajú zariadenia, ktoré neposkytujú priamo úpravu vody, ale majú s ňou súvislosť. Nájdete tu čerpadlá, úrovňové regulátory, výdajníky nápojov a iné.

 úprava vody pre domácnosť

Obnoviteľné zdroje energie

Vývoj ekologických zariadení na výrobu energie. Spojenie vetra a slnečného žiarenia nám dáva dostatok možností na výrobu energie pri nízkych nákladoch.

 obnpviteľné zdroje